Avízo Katolíckych novín č.8/2021

Rozhovor
Katolícke noviny prinášajú rozhovor s provinciálom Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku Pavlom Krutákom.

Duchovná obnova
Približuje osobnosť svätého Jozefa v biblických faktoch.

Téma týždňa
Ponúka rady pátra Jozefa Šuppu, ako si môžeme urobiť duchovné cvičenia počas pandémie aj sami doma.

Misie
Pozývajú zapojiť sa do pomoci ľuďom, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru.

Téma
Vysvetľuje, prečo môže byť Pôstne obdobie aj príležitosťou na reštart nášho života.

Rozhovor
Rubrika prináša rozhovor s administrátorom farnosti Veľká Lodina Daliborom Ondrejom, ktorý spolu s ďalšími kňazmi Košickej arcidiecézy pomáha v prešovskej nemocnici.

Vložiť komentár