Loretánsky jubilejný rok – úprava Loretánskych litánií – tri nové invokácie

Dňa 1.11.2019 v Bazilike Svätého domu v Lorete vykonal regens Apoštolskej penitenciárie Mons. Krzysztof Nykiel slávnostné vyhlásenie Loretánskeho jubilejného roka „Panny Márie Kráľovnej a Nebeskej brány“. Loretánsky jubilejný rok trvá od 8.12.2019 do 10.12.2020.

V rámci Loretánskeho jubilejného roka „Panny Márie Kráľovnej a Nebeskej brány“ prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kard. Robert Sarah dňa 20.6.2020 napí- sal:

„Cirkev putujúca smerom k nebeskému Svätému Jeruzalemu, aby sa tešila z neodlučiteľného spojenia s Kristom, jej ženíchom a Spasiteľom, kráča po cestách dejín zverujúc sa tej, ktorá uverila Pánovmu slovu. Z evanjelia vieme, že Ježišovi učeníci sa naučili už od úsvitu chváliť „požehnanú medzi ženami“ a rátať s jej materským príhovorom. Nespočetné sú tituly a invokácie, ktoré kresťanská zbožnosť v priebehu storočí venovala Panne Márii, privilegovanej a bezpečnej ceste k stretnutiu s Kristom. Aj v prítomnom čase, poznačenom dôvodmi k neistote a zmätku, je u Božieho ľudu osobitne cítiť zbožné utiekanie sa k nej, plné lásky a dôvery. Svätý Otec František ako interprét tohto cítenia po prijatí vyjadrených túžob ustanovil, aby sa do formulára litánií k Panne Márii – nazývaných Loretánske litánie, vložili invokácie Matka milosrdenstva (Mater misericordiae), Matka nádeje (Mater spei) a Útecha migrantov (Sola- cium migrantium).“

Úprava Loretánskych litánií:

  1. Po oslovení Matka Cirkvi sa pridáva Matka milosrdenstva (Mater misericordiae).
  2. Po oslovení Matka Božej milosti sa pridáva Matka nádeje (Mater spei).
  3. Po oslovení Útočisko hriešnikov sa pridáva Útecha migrantov (Solacium migrantium).

Vložiť komentár