Avízo Katolíckych novín č.46/2020

Reportáž týždňa
Katolícke noviny prinášajú svedectvá a spomienky na zosnulého biskupa Štefana Sečku.

Duchovná obnova
Približuje, ako nové trendy ovplyvňujú chápanie a praktizovanie duchovného života našej mládeže.

Téma
Vysvetľuje, prečo sú náboženstvo a veda vo veľmi úzkom vzťahu.

Mladým
Rubrika predstavuje zaujímavú iniciatívu s názvom Pošli dobro, ktorá spočíva v tom, že mladí ľudia píšu listy seniorom v domovoch dôchodcov.

Rozhovor
Katolícke noviny sa rozprávajú so súčasným provinciálom Saleziánov dona Bosca na Slovensku Petrom Timkom o jeho osobnej ceste nasledovania svätého Jána Bosca i o nových výzvach pre rehoľu.

Vložiť komentár