Avízo Katolíckych novín č.45/2020

Duchovná obnova
Katolícke noviny vysvetľujú, prečo sa treba modliť za duše v očistci.

Reportáž týždňa
Pozýva na návštevu do farnosti Kúty, ktorá je úzko spojená so zakladateľom Spolku svätého Vojtecha Andrejom Radlinským.

Téma
Rubrika prináša rozhovor s redemptoristom Rastislavom Dluhým, ktorý spolu s pátrom Petrom Hertelom z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa už dva roky pôsobí v misijnej komunite v Litve.

Misie
Približujú neľahkú situáciu kresťanov na severe Sýrie.

Téma
Katolícke noviny spomínajú na významného spišského biskupa Ladislava Zábojského.

Vložiť komentár