Farské oznamy 30. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 30. cezročnom týždni rok A
26.10. – 1.11.2020

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
26.10.2020
ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + rodičia Andrej a Augustína Výročie posviacky kostola vo Zvolenskej Slatine (sl)
Utorok
27.10.2020
ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE Poďakovanie za 50 rokov života Jaroslava a BP pre Lilianu Utorok 30. týždňa cez rok
Streda
28.10.2020
ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + manžel Ján a rodina Jablonková Sv. Šimona a Júdu, apoštolov (sv)
Štvrtok
29.10.2020
ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Miroslav Androvič, 1. výr. Štvrtok 30. týždňa cez rok
Piatok
30.10.2020
ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + manžel Peter, 15. výr. Piatok 30. týždňa cez rok
Sobota
31.10.2020
ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Ondrej Záchenský Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
1.11.2020
ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE Za veriacich farnosti   Všetkých svätých (sl)
ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE Poďakovanie za 85 rokov života Anny
ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Jozef Nosáľ
  • „Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.
  • Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.
    Dekrét s podpismi hlavného penitenciára kardinála Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
    Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Viac info o odpustkoch na www.tkkbs.sk alebo na www.faraslatina.sk 
  • Zo soboty na nedeľu sa mení letný čas na zimný. Preto bude aj tradičná zmena časom sv. omší. Večer budú bývať sv. omše o 17:00. Cez víkend ostávajú časy sv. omší nezmenené. 
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúci polrok. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia a životné jubileá. Od decembra budem zapisovať všetky ostatné úmysly. Svoj úmysel mi môžete nahlásiť hlavne v týchto obmedzených časom aj telefonicky.

 

  Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár