Avízo Katolíckych novín č.43/2020

Téma týždňa
Katolícke noviny spomínajú na kardinála Jána Chryzostoma Korca, od ktorého smrti 24. októbra uplynie 5 rokov.

Duchovná obnova
Približuje pojem učeníctva.

Reportáž
Rubrika pozýva do obce Čierna Voda, neďaleko Bratislavy, kde sa nachádza kostol s patrocíniom Jána Pavla II.

Téma
Prednosta Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave Peter Valkovič rozpráva o zvláštnostiach Parkinsonovej choroby, ktorou trpel aj pápež Ján Pavol II., o liečbe, ako i o impulzoch nádeje.

Listáreň
Odpovedá na otázku, či je možné mať katolícky sobáš v prírode.

Vložiť komentár