Oprava sokla kostola travertínovým kameňom v roku 1955

Pri oprave kostola po II. Svetovej vojne sa neopravil sokel a to preto, lebo nebolo peňazí a kostol nedostal ani titulom vojnových škôd žiadnu podporu od štátu. Nakoniec zvíťazila myšlienka, žeby bolo najlepšie sokel dať urobiť z kameňa a to z travertínu. Travertín sokel je síce drahší ale je trvanlivý. Požiadali sme preto dve kamenárske firmy, Východoslovenské kameňolomy v Spišských Vlachoch a Krompachoch, aby nám podali ponuku na prevedenie práce. Ponuka zo Spišských Vlach bla o 10 000 Kčs lacnejšia a preto sme sa rozhodli prácu im zadať. A tak firma vyslala dvoch montérov, ktorí behom dvoch týždňov v júni a júli roku 1955 prácu svedomite previedli.

Vložiť komentár