Prvé sv. prijímanie v roku 1950 vo Zvolenskej Slatine

Dňa 21. mája 1950 v nedeľu v oktáve Nanebovstúpenia Pána bolo prvé sv. prijímanie dietok. Zúčastnilo sa na ňom 51 dietok z celej farnosti. Dietky sa zhromaždili v učebni bývalej Rímskokatolíckej ľudovej školy, odkiaľ sa sprievod uberal na hradskú do kostola. Hrala cirkevná dychová hudba. Po slávnosti boli spoločné raňajky v učebni bývalej ľudovej školy, ktoré pripravili mamičky prvoprijímajúcich dietok. Pri slávnosti nám pomáhali aj dve sestričky vincentínky z Banskej Bystrice. Na obrázkoch je zachytený sprievod do kostola, poďakovanie dietok duchovnému a skupiny dietok s duchovným a organistom Jozefom Barabášom.

Vložiť komentár