Farské oznamy 29. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 29. cezročnom týždni rok A
19.10. – 25.10.2020

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
19.10.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján a Emília Tučekoví a syn Ján Pondelok 29. týždňa cez rok
Utorok
20.10.2020
18:00
Vígľaš
+ manžel Peter a rodičia z oboch strán a brat Peter a Pavol Utorok 29. týždňa cez rok
Streda
21.10.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičov a starých rodičov Streda 29. týždňa cez rok
Štvrtok
22.10.2020
18:00
Vígľaš
+ rodičov a starých rodičov Žiakových a Vargových Sv. Jána Pavla II., pápeža (ľs)
Piatok
23.10.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Margita a František Piatok 29. týždňa cez rok
Sobota
24.10.2020
8:00
Vígľaš
Poďakovanie za 85 rokov života Vojtecha Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
25.10.2020
7:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti  30. nedeľa cez rok A
8:00
Vígľaš
+ Jozef Rusko
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 60 rokov života Kataríny
  • Na základe vládnych opatrení od 15. októbra 2020 do platnosti vstúpil zákaz zhromažďovania sa nad 6 osôb (s výnimkou ľudí v spoločnej domácnosti). Do toho spadajú aj duchovné stretnutia a aktivity. Slávenie sv. omší bude za účasti celkového počtu 6 osôb. Prednostne sa sv. omši môžu zúčastniť tí veriaci, ktorí si daný úmysel sv. omše zapísali. Dopredu však treba telefonicky kontaktovať správcu farnosti, aby s vami na sv. omši mohol počítať. Viac info o možnosti pristupovať k sviatostiam na tel. čísle 0908 806 670.
  • Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

 Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár