Farské oznamy 27. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 27. cezročnom týždni rok A
5.10. – 11.10.2020

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
5.10.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Milan
+ rodičia a súrodenci
Sv. Faustíny Kowalskej, panny (ľs)
Utorok
6.10.2020
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 50 rokov života Petra a BP pre celú rodinu Utorok 27. týždňa cez rok
Streda
7.10.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ondrej, Zuzana a Emília Ružencovej Panny Márie (sp)
Štvrtok
8.10.2020
18:00
Vígľaš
+ rodičia Pavol a Paulína a synovia Ondrej a Miroslav   Štvrtok 27. týždňa cez rok
Piatok
9.10.2020
18:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre Jakuba pri životnom jubileu 18 rokov Piatok 27. týždňa cez rok
Sobota
10.10.2020
8:00
Vígľaš
Poďakovanie za 30 rokov manželstva Miroslava a Jany Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
11.10.2020
7:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebrata  28. nedeľa cez rok A
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti
9:30
Zvolenská Slatina
+ Margita Bariaková, 1. výr.
  • Od 1.10.2020 platia nové nariadenia pri slávení sv. omší. Na sv. omši, pohrebe, sobáši, krste ale aj ďalších slávení môže byť maximálne 50 účastníkov. Keď sa naplní počet 50 ľudí v kostole, na dvere kostola sa vyvesí tabuľka, že počet je už naplnený a preto nevchádzajte do kostola.
  • „Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.
  • Počas týchto opatrení a obmedzení budú bývať v nedeľu omše pre seniorov ohrozené skupiny a to vo Zvolenskej Slatine o 7:00.  
  • Počas Mariánskeho mesiaca októbra sa bude každý piatok po sv. omši modliť Sedembolestný ruženec. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Môžete sa zapojiť do verejnej zbierky, ktorej účel je odkúpenie domu pre zriadenie útulku a nocľahárne vo Zvolenskej charite sv. Alžbety. Viac info o zbierke je na nástenke a na faraslatina.sk.
  • Dnes je zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca (Halier sv. Petra), ktorá bola pre karanténu presunutá na tento dátum. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár