Farské oznamy 19. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 19. cezročnom týždni rok A
10.8. – 16.8.2020

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
10.8.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Štefan, nedož. 100 rokov
Poďakovanie za 60 rokov Terézie
Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka (sv)
Utorok
11.8.2020
18:00
Vígľaš
+ Jozef Nosáľ a rodičia Sv. Kláry, panny (sp)
Streda
12.8.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján a Anna Čiliakoví a synovia Jozef, Ján a dcéra Anna Streda 19. týždňa cez rok
Štvrtok
13.8.2020
18:00
Vígľaš
+ Ondrej a Mária Sliacka, dcéra Mária a syn Ondrej Štvrtok 19. týždňa cez rok
 Piatok
14.8.2020
17:00
Vígľaš
Poďakovanie za 71 rokov života Anny  Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka (sp)
18:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pri operácii
 Sobota
15.8.2020
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  Nanebovzatie Panny Márie (sl)
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 30 rokov života Cecílie a za zdravie a PB pre rodinu Brodniansku a Zummerovú
13:00
Zvolenská Slatina
Za požehnanie festivalu „Vo farskej záhrede“
 Nedeľa
16.8.2020
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  20. nedeľa cez rok A
9:30
Zvolenská Slatina
+ rodičia Ján a Helena a starí rodičia Emil a Mária
  • V sobotu na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sa bude konať druhý ročník festivalu „Vo farskej záhrade.“ Bude pokračovať v predošlom duchu ako pominulé roky. Tento rok príde skupina Timothy, speváci ako Peter Janku, Pavel Helan a Janais. Hovoreným slovom na tému „Spoločenstvo“ sa nám prihovorí kňaz Ján Buc.  Všetci ste srdečne pozvaní. Festival začína sv. omšou o 13:00 v kostole vo Zvolenskej Slatine a bude pokračovať vo farskej záhrade. Taktiež prosím tých, ktorí by mohli sponzorsky podporiť festival, či už finančne alebo hmotne a určite aj duchovne svojimi modlitbami.
  • Dnes je druhá zbierka na farskú akciu „Vo farskej záhrade“, na ktorú ste všetci srdečne poznaní. Za vaše dary úprimne Pán Boh zaplať.
  • V piatok bude predpísaná celodenná adorácia vo Vígľaši. Začne o 9:00 a ukončenie bude sv. omšou vo 17:00. Vzadu na stolíku je zoznam, do ktorého sa môžete zapísať, aby kostol neostal prázdny a aby tu bol vždy niekto, kto adoruje. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí organizovali detský kresťanský tábor, ktorý sa konal od pondelka do piatku. Všetkým animátorom úprimné Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár