Farské oznamy 6. veľkonočný týždeň A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 6. veľkonočnom týždni rok A
18.5. – 24.5.2020

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
18.5.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária a Pavel Jablonkoví Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli
Utorok
19.5.2020
18:00
Vígľaš
+ Ján, Elemír, Anna a Marta   Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
Streda
20.5.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Róbert Kotry, 1. výr. Streda po 6. veľkonočnej nedeli
 Štvrtok
21.5.2020
17:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti  Nanebovstúpenie Pána (sl)

Prikázaný sviatok

18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 70 rokov života Jána Šufliarskeho
Piatok
22.5.2020
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 80 rokov života Márie Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky (ľs)
Sobota
23.5.2020
8:00
Zvolenská Slatina
+ Anna Spodniaková, 1.výr.
+ Ján Spodniak, 25. výr.    
Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
 Nedeľa
24.5.2020
8:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta
Sv. omša pre seniorov
 7. Veľkonočná nedeľa
9:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti
10:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za životné Jubileu Anny
  • Hoci sú od stredy opäť sprístupnené verejné sv. omše, treba dodržiavať opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Jednotlivé opatrenia si môžete prečítať na farskej stránke alebo na nástenke.
  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Napriek tomu, že tento sviatok je prikázaný, stále platí dišpenz biskupov od účasti na nedeľnej sv. omší alebo na omši ktorá je prikázaná.
  • Spovedať budem podľa nariadenia hlavného hygienika iba na osobné požiadania. Kto by chcel ísť na sv. spoveď, telefonicky ma kontaktujte.
  • V nedeľu budú omše v zmenenom čase. Sv. omša o 8:00 vo Zvolenskej slatine bude iba pre seniorov a ohrozené skupiny. Preto prosím, aby sme rešpektovali, že na túto sv. omšu prídu iba seniori. Keďže kapacita kostola je dosť obmedzená, tí ktorí nevojdete do kostola, môžete byť na sv. omši aj pred kostolom, kam príde akolyta zo sv. prijímaním.
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúci polrok. Do konca mája zapisujem iba prvé výročia a životné jubileá. Ostatné úmysly budem zapisovať od júna.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Všetkých darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár