Zmena sv. omší v nedeľu

V nedeľu budú omše v zmenenom čase. Sv. omša o 8:00 vo Zvolenskej slatine bude iba pre seniorov a ohrozené skupiny. Preto prosím, aby sme rešpektovali, že na túto sv. omšu prídu iba seniori. Keďže kapacita kostola je dosť obmedzená, tí ktorí nevojdete do kostola, môžete byť na sv. omši aj pred kostolom, kam príde akolyta zo sv. prijímaním. Viac info vo farských oznamoch.

Vložiť komentár