Farské oznamy 4. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 4. pôstnom týždni rok A
23.3. – 29.3.2020

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
23.3.2020
Odslúžená
SÚROMNE
+ rodičia Štefan a Emília Kurčíkoví a Jozef Plavucha Pondelok po 4. pôstnej nedeli
Utorok
24.3.2020
Odslúžená
SÚROMNE
+ Ján, 6. výr.   Utorok po 4. pôstnej nedeli
Streda
25.3.2020
Odslúžená
SÚROMNE
Poďakovanie za 32 rokov Magdalény a o požehnanie pri pôrode Zvestovanie Pána (sl)
Štvrtok
26.3.2020
Odslúžená
SÚROMNE
+ manžel Jozef a rodičia z oboch strán Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
Piatok
27.3.2020
Odslúžená
SÚROMNE
+ rodičia Martin a Marta a manžel Milan Piatok po 4. pôstnej nedeli
Sobota
28.3.2020
Odslúžená
SÚROMNE
+ Zuzana Prítuľová, 4. výr. Sobota po 4. pôstnej nedeli
 Nedeľa
29.3.2020
Odslúžená
SÚROMNE
Poďakovanie za 90 rokov života Márie Drdošeovej   5. Pôstna nedeľa A
Odslúžená
SÚROMNE
Za veriacich farnosti

„Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.

Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období – od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 – od účasti na nedeľnej svätej omši.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár