Farské oznamy na 4. adventný týždeň rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 4. adventnom týždni rok A
23.12 – 29.12.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
23.12.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Štefan a Zuzana Pondelok 4. adventnej nedeli
 Utorok
24.12.2019
8:00
Zvolenská Slatina
Štefan a Katarína a ich rodičia  Utorok 4. adventnej nedeli
22:00
Vígľaš
+ Peter a Eva
Jozef
 Vigília Narodenia Pána
00:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Peter a rodičia z oboch strán
 Streda
25.12.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  Narodenie Pána (sl)
9:30
Zvolenská Slatina
+ Michal, Margita a dcéra Júlia
 Štvrtok
26.12.2019
8:00
Vígľaš
+ starí rodičia Svoreňoví a Pacigoví  Sv. Štefana, prvého mučeníka (sv)
9:30
Zvolenská Slatina
+ syn Peter Kučera
Piatok
27.12.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Ján  Sv. Jána, apoštola a evanjelistu (sv)
Sobota
28.12.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Zdenka Berkyová     Sv. Neviniatok, mučeníkov (sv)
 Nedeľa
29.12.2019
8:00
Vígľaš
+ Anna a Ondrej Fekiačoví a rodičia z oboch strán  1.Nedeľa po Narodení Pána
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • V utorok ráno po sv. omši o 8:00 budú skauti rozdávať Betlehemské svetlo pred kostolom vo Zvolenskej Slatine. Kto chce, môže si ho prísť odpáliť. Prinesiem ho okolo 8:45 aj do Vígľaša, kde si ho v pastoračnom centre môžete odpáliť.
  • Tento rok koledníci Dobrej noviny vo Zvolenskej Slatine nebudú chodiť po domácnostiach ale dobrú novinu môžete finančne podporiť do pokladničky v kostole na stolíku. Koledníci vo Vígľaši budú chodiť koledovať v stredu 26.12.2019 a zapísať sa môžete do zoznamu vzadu na stolíku.
  • Chcem poprosiť tých, ktorí majú kroje, aby prišli v stredu na Prvý sviatok vianočný do kostola v kroji. Aby sme aj takto oslávili Narodenie Pána.
  • Na budúcu nedeľu je sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. V tento sviatok je zvykom požehnávať rodiny a obnovenie si manželského súhlasu manželov. Preto milí bratia a sestry príďte tento deň na sv. omšu si od Boha vyprosiť a prijať požehnanie pre seba a svoje rodiny.
  • Kto budete chcieť, môže prísť tráviť Silvester na faru. Od 20:00 do 23:45 budeme na fare a keď každí donesie nejaké dobroty tak sa spoločne pohostíme a pred polnocou sa pôdeme do kostola poďakovať Bohu za prežitý rok a poprosiť o milosť do budúceho roku.
  • Srdečne Vás pozývame na modlitbové stretnutie za nenarodené deti, ktoré sa bude konať každý prvý piatok v mesiaci po sv. omši v kostole vo Zvolenskej Slatine. Cieľom tohoto stretnutia je spoločne formou modlitby odprosovať a bojovať za tých najmenších, ktorí to sami povedať nedokážu.
  • Farnosť Zvolenská Slatina vás pozýva na farský rodinný ples spojený s karnevalom, ktorý sa bude konať2.2020 v Reštaurácii pod zámkom na Vígľaši. Cena vstupenky na ples je 1€, ku ktorej je potrebné dokúpiť večeru v hodnote 5€ až 14€. Všetky informácie ohľadom predaja a cien lístkov si môžete prečítať na plagáte, ktorý je umiestnený na nástenke. Vstupenky sa budú dať zakúpiť od 20.12.2019. Prosíme o pomoc pri získavaní vecných cien do tomboly, prípadne o finančný príspevok na ich nákup. Ak sa niekto chce aktívne zapojiť do prípravy a realizácie plesu, nech sa zapíše do zoznamu na stolíku.
  • Prvé sv. prijímanie bude vo Vígľaši 10.5.2020 a vo Zvolenskej Slatine 17.5.2020. Viac info na faraslatina.sk.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár