Avízo Katolíckych novín č.48/2019

Duchovná obnova
Katolícke noviny na začiatku Adventu pozývajú dobre sa duchovne pripraviť na Vianoce.

Reportáž
Predstavuje Strednú odbornú školu svätého Jozefa Robotníka v Žiline.

Reportáž týždňa
Vysvetľuje, prečo má každý kostol na gréckom vidieku svojho starostlivého dobrodinca.

Rozhovor
Redemptorista Viktor Mišuth rozpráva o ľudových misiách na Slovensku.

Rozhovor
Rubrika prináša rozhovor s kňazom Emmanuelom Yousafom, ktorý bol osobnosťou Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom. Pôsobí v Lahore, druhom najväčšom meste v Pakistane.

Mladým
Ponúka rady zo Svätého písma na otázky, ktoré trápia nielen mladých ľudí: Chceš si získať a udržať priateľov? Máš právo ich občas aj kritizovať? Čo robiť, ak ich zraníš?

Vložiť komentár