Avízo Katolíckych novín č.47/2019

Reportáž týždňa
Katolícke noviny prinášajú reportáž z Budapešti, kde pred 170 rokmi vyšlo prvé číslo najstaršieho slovenského katolíckeho týždenníka. V deň jubilea, 7. novembra zástupcovia redakcie spomínali na zakladateľa Katolíckych novín Šimona Klempu.

Téma
Predstavuje močenský farský spevokol, ktorý oslávil 40 rokov.

Duchovná obnova
Rubrika sa venuje téme spravodlivosti v Ježišovom kráľovstve.

Téma
Približuje atmosféru augustovej pešej vojenskej púte príslušníkov Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky z Varšavy do Čenstochovej.

Misie
Prinášajú rozhovor s manželmi Markom a Janou Kunštárovcami zo Zvolena, ktorí spolu so svojimi tromi dcérami prežili štyri dobrovoľnícke mesiace v Kazachstane.

Vložiť komentár