Farské oznamy 27. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 27. cezročnom týždni rok C
7.10 – 13.10.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
7.10.2019
18:00
Zvolenská Slatina
  Ružencovej Panny Márie (sp)
Utorok
8.10.2019
18:00
Vígľaš
+ Anna, 1.výr.   Utorok 27. týždňa cez rok
Streda
9.10.2019
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 70 rokov života Anny Hovorkovej Streda 27. týždňa cez rok
Štvrtok
10.10.2019
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 70 rokov života Anny Štvrtok 27. týždňa cez rok
Piatok
11.10.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ondrej, Zuzana a Mária Piatok 27. týždňa cez rok
Sobota
12.10.2019
8:00
Vígľaš
+ Mária
+ Jozef a brat Ján
Panny Márie v sobotu (ľs)
 Nedeľa
13.10.2019
8:00
Vígľaš
+ Mária Dorotovičová, 1.výr.  28. nedeľa v cezročnom období C
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Dňa 22. septembra sa v Bratislave uskutočnil Národný pochod za život. V súvislosti s pochodom  bol vydaný „Plánovací kalendár katolíckej rodiny“ ktorého výtlačok si môžete prevziať tu v kostole. Odporúčaný dar 10 € bude použitý na úhradu nákladov Národného pochodu za život ako aj  na výdavky a podporu vydavateľa  kalendára.
  • Spevokol vo Zvolenskej Slatine pozýva nových mladých členov do svojich radov. Prihlásiť a kontaktovať sa môžete s p. Petrincovou a takto spievať na Božiu slávu.
  • Vo Vígľaši vzišla iniciatíva duchovnej adopcie bohoslovca z Afriky: Ideálne je keď sa vytvorí skupina okolo 15 ľudí, ktorá z Vígľašskou skupinou bude tvoriť skupinu 30 ľudí, ktorí sa budú modliť a finančne podporovať tohto bohoslovca. Viac informácii u p. Marty Mihalyfiovej.
  • Reorganizácia upratovania kostola vo Vígľaši.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár