Farské oznamy 22. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 22. cezročnom týždni rok C
2.9 – 8.9.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
2.9.2019
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 30 rokov života Anny a 30 rokov života Ondreja Pondelok 22. týždňa cez rok
Utorok
3.9.2019
18:00
Vígľaš
+ manžel Peter, rodičia z oboch strán a bratia Peter a Pavol Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (sp)
Streda
4.9.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Peter, 5. výr. Streda 22. týždňa cez rok
Štvrtok
5.9.2019
18:00
Vígľaš
+ rodičia Štefan a Magdaléna Štvrtok 22. týždňa cez rok
 Piatok
6.9.2019
17:00
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých členov ruže č.5 vo Zvolenskej Slatine  Prvý piatok v mesiaci
O najsvätejšom srdci Ježišovom
18:15
Vígľaš
Poďakovanie za 50 rokov manželstva Jána a Jolany
Sobota
7.9.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Matúš, 1.výr. Panna Márie v sobotu (ľs)
 Nedeľa
8.9.2019
8:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 80 rokov života Márie 23. nedeľa v cezročnom období C
Slávnosť Narodenia Panny Márie, partocínium filiálneho kostola
10:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Patrocínium kostola „Narodenia Panny Márie vo Vígľaši oslávime spolu slávnostnou sv. omšou a to v nedeľu 8.9.2019 o 10:00. Preto prosím ženy, ktoré môžu, aby napiekli koláče na ktorých sa po sv. omši na spoločnom agapé pohostíme. Taktiež chcem poprosiť, aby ste prišli v krojoch, aby bola táto slávnosť čo najkrajšia.
  • Samotné slávenie patróna kostola sa nazýva aj odpust. Teda je možnosť získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby boli splnené tradične podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) a návšteva kostola v deň slávnosti.
  • V nedeľu 22.9.2019 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Viac informácii na nástenke a web stránke https://pochodzazivot.sk/.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár