Farské oznamy 19. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 19. cezročnom týždni rok C
12.8 – 18.8.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
12.8.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Elena Pondelok 19. týždňa cez rok
Utorok
13.8.2019
18:00
Vígľaš
+ Štefan, Mária, Martin a Mária
+ starí rodičia  
Utorok 19. týždňa cez rok
Streda
14.8.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Stanislav Toporka a rodičia z oboch strán Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, mučeníka (sp)
 Štvrtok
15.8.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ján, Emil, Mária Kurčíkoví  Nanebovzatie Panny Márie (sl)
18:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti
Piatok
16.8.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia, manžel a syn Piatok 19. týždňa cez rok
Sobota
17.8.2019
11:00
Zvolenská Slatina
Za všetkých dobrodincov festivalu Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
18.8.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 20. nedeľa v cezročnom období C
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 80 rokov života Márie
  • Na základe prosby a žiadosti našich kostolníkov Vojtecha a Anky, hľadáme nových kostolníkov pre kostol vo Vígľaši.
  • Farnosť Zvolenská Slatina organizuje dňa 17.8.2019 akciu s názvom „Vo farskej záhrade“. Bude to stretnutie v našej farskej záhrade, kde budú vystupovať rôzne spevácke zbory, bude prebiehať hovorené slovo a ďalší program o ktorom si budete môcť prečítať na nástenke a farskom webe. Celá akcia bude prebiehať ako poďakovanie za duchovný boj v ktorom Boh ukázal svoju moc. Všetci ste srdečne pozvaní. Dnes je zbierka na túto akciu. Pán Boh zaplať.
  • Chcem poprosiť šikovné ženičky aby napiekli nejaké koláče alebo slané dobroty na festival. Pán Boh zaplať.
  • Vo štvrtok o 19:00 bude v kostole vo Zvolenskej Slatine hodinová adorácia. Adorácia je určená pre tichú súkromnú poklonu, môže byť sprevádzaná piesňami chvál a bude trvať hodinu. Pozývame všetkých, ktorí chcú v tichu a chválach zažiť Božiu blízkosť.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár