Farské oznamy 18. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 18. cezročnom týždni rok C
5.8 – 11.8.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
5.8.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Pavel a Mária Pondelok 18. týždňa cez rok
Utorok
6.8.2019
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 70 rokov života Milana Premenenie Pána (sv)
Streda
7.8.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef a Margita Šmidriakoví Streda 18. týždňa cez rok
Štvrtok
8.8.2019
18:00
Vígľaš
+ rodičia Rudolf a Anna Sv. Dominika, kňaza (sp)
Piatok
9.8.2019
18:00
Zvolenská Slatina
Za BP pri pôrode Kataríny Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice (sv)
Sobota
10.8.2019
8:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 80 rokov života Eleny Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka (sv)
 Nedeľa
11.8.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 19. nedeľa v cezročnom období C
9:30
Zvolenská Slatina
+ Ondrej a Anna
  • Na základe prosby a žiadosti našich kostolníkov Vojtecha a Anky, hľadáme nových kostolníkov pre kostol vo Vígľaši.
  • Farnosť Zvolenská Slatina organizuje dňa 17.8.2019 akciu s názvom „Vo farskej záhrade“. Bude to stretnutie v našej farskej záhrade, kde budú vystupovať rôzne spevácke zbory, bude prebiehať hovorené slovo a ďalší program o ktorom si budete môcť prečítať na nástenke a farskom webe. Celá akcia bude prebiehať ako poďakovanie za duchovný boj v ktorom Boh ukázal svoju moc. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Na budúcu nedeľu bude druhá zbierka na farskú akciu „Vo farskej záhrade“, na ktorú ste všetci srdečne poznaní. Za vaše dary úprimne Pán Boh zaplať.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár