Avízo Katolíckych novín č.31/2019

Reportáž týždňa
Katolícke noviny ponúkajú reportáž z farnosti Bernolákovo.

Duchovná obnova
Vysvetľuje, prečo je chamtivosť zdrojom nešťastia.

Téma
Katolícke noviny sa zameriavajú na to, že prvým pokrmom na Mesiaci bol chlieb a víno.

Listáreň
Odpovedá na otázku, prečo dôvodom neplatnosti manželstva môže byť aj nedostatočný manželský súhlas.

Rozhovor
Katolícke noviny sa rozprávajú s kňazom Andrejom Legutkým, ktorý je farárom v obci Vrbov pri Kežmarku.

Misie
Približujú misie sestry Stellamaris Tóthovej z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktorá pôsobí v Kamerune.

Vložiť komentár