Farské oznamy 17. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 17. cezročnom týždni rok C
29.7 – 4.8.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
29.7.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Peter Zdechovan, 11. výr.
+ rodičia z oboch strán a za duše v očistci
Sv. Marty, (sp)
Utorok
30.7.2019
18:00
Vígľaš
+ Anna Nosáľová, 1. výr. Utorok 17. týždňa cez rok
Streda
31.7.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ľudovít Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza (sp)
Štvrtok
1.8.2019
18:00
Vígľaš
+ Jozef Nosáľ, nedožitých 90 rokov Sv. Alfonza Márie de´Liguori, biskupa (sp)
 Piatok
2.8.2019
17:00
Zvolenská Slatina
Za BP v rodine a obrátenie Jána a za uzdravenie Lenky  O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Prvý piatok mesiaca

18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.7 vo Vígľaši
Sobota
3.8.2019
8:00
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých členov rodiny Pšídovej Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
4.8.2019
8:00
Vígľaš
+ Peter Kminiak 18. nedeľa v cezročnom období C
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Na základe prosby a žiadosti našich kostolníkov Vojtecha a Anky, hľadáme nových kostolníkov pre kostol vo Vígľaši.
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Farnosť Zvolenská Slatina organizuje dňa 17.8.2019 akciu s názvom „Vo farskej záhrade“. Bude to stretnutie v našej farskej záhrade, kde budú vystupovať rôzne spevácke zbory, bude prebiehať hovorené slovo a ďalší program o ktorom si budete môcť prečítať na nástenke a farskom webe. Celá akcia bude prebiehať ako poďakovanie za duchovný boj v ktorom Boh ukázal svoju moc. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • V piatok 2. augusta, možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva. Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.
  • Dnes je zbierka na farskú akciu „Vo farskej záhrade“, na ktorú ste všetci srdečne poznaní. Za vaše dary úprimne Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár