Farské oznamy 16. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 16. cezročnom týždni rok C
22.7 – 28.7.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
22.7.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ brat Ondrej a švagrina Anna Sv. Márie Magdalény (sv)
Utorok
23.7.2019
18:00
Vígľaš
+ Pavel
+ Ján a Vilma, Jozef a Magdaléna
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy (sv)
Streda
24.7.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Ondrej a syn Ondrej Krajniak Streda 16. týždňa cez rok
Štvrtok
25.7.2019
18:00
Vígľaš
+ Ondrej a Zuzana Krnáčoví
+ Rudolf a Emília Stierankoví
Sv. Jakuba, apoštola (sv)
Piatok
26.7.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Andrej a Augustína   Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie (sp)
Sobota
27.7.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Helena Kurčíková Sv. Gorazda a spoločníkov (sp)
Nedeľa
28.7.2019
8:00
Vígľaš
Poďakovanie za 15 rokov života Moniky 17. nedeľa v cezročnom období C
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Na základe prosby a žiadosti našich kostolníkov Vojtecha a Anky, hľadáme nových kostolníkov pre kostol vo Vígľaši.
  • Dnes je tretia nedeľa v mesiaci, preto je tradičná zbierka na opravu našich kostolov. Za vaše dary úprimne Pán Boh zaplať.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na farskú akciu „Vo farskej záhrade“, na ktorú ste všetci srdečne poznaní.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár