Avízo Katolíckych novín č.29/2019

Reportáž týždňa
Zameriava sa na rybu ako symbol kresťanstva. V minulosti označovala tajné miesta, kde sa schádzali prví kresťania. V svojej podstate bola aj kryptogramom. Grécke slovo ichthys nieslo skrytý význam Ježiš Kristus, Boží Syn, Spasiteľ.

Duchovná obnova
Katolícke noviny upozorňujú, že aj počas prázdnin a dovoleniek potrebujeme duchovne načerpať.

Téma
Vysvetľuje, ako možno vyvážiť rodinný rozpočet. Jednotlivec alebo rodina môže byť v dôsledku rozličných udalostí v nepriaznivej finančnej situácii. Rubrika prinášajú niekoľko konkrétnych inšpirácií, ako nespanikáriť a nestratiť dôstojnosť.

Reportáž
Predstavuje slovenskú farnosť v Prahe.

Listáreň
Odpovedá na otázku, aký postoj zaujíma Cirkev k ľuďom, ktorí po rozpade sviatostného manželstva uzatvorili druhé, civilné.

Vložiť komentár