Farské oznamy 12. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 12. cezročnom týždni rok C
24.6 – 30.6.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
24.6.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Pavol a Mária Václavíkoví
+ starí rodičia Krahulcoví a Bartkoví
Narodenie sv. Jána Krstiteľa (sl)
Utorok
25.6.2019
18:00
Vígľaš
+ Ján a Pavel Martinka Utorok 12. týždňa cez rok
Streda
26.6.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Pavol a Eva, manžel Ján a brat Pavel   Streda 12. týždňa cez rok
Štvrtok
27.6.2019
18:00
Vígľaš
+ rodičia Peter a Magdaléna a manžel Peter Štvrtok 12. týždňa cez rok
Piatok
28.6.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján, Emil, Júlia a Mária Kurčíkoví Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (sl)
 Sobota
29.6.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  Sv. Petra a Pavla, apoštolov (sl)
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 35 rokov života Janky
+ Milan 65. výr.
 Nedeľa
30.6.2019
8:00
Vígľaš
Ondrej, 30. výr. 13. nedeľa v cezročnom období C
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého otca. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Vo sv. omši sa budeme modliť odprosujúcu pobožnosť. Veriaci, ktorí sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Vo sobotu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše budú ako v nedeľu. Veriaci, ktorý v tento deň zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik …) požehnané pápežom alebo biskupom môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery. Veriaci, ktorý v tento deň (od poludnia 28.6 do polnoci 29.6.) navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče nášVerím v Boha, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  • Hnutie Modlitby Matiek pozýva na modlitbové trojdnie, ktoré sa bude konať budúci víkend, teda v piatok, v sobotu a v nedeľu. Vítané sú všetky mamy. Modliť sa budeme vždy po sv. omši v kostole vo Zvolenskej Slatine.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár