Farské oznamy 11. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 11. cezročnom týždni rok C
17.6 – 23.6.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
17.6.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Emília a deti Ján a Emília Pondelok 11. týždňa cez rok
Utorok
18.6.2019
18:00
Vígľaš
+ Katarína, Pavel, Mária, Juraj a Imrich Utorok 11. týždňa cez rok
Streda
19.6.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Alexandra a syn Andrej
+ Marta
Poďakovanie za 40 rokov života Evy
Streda 11. týždňa cez rok
 Štvrtok
20.6.2019
17:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti  Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (sl)
18:30
Vígľaš
 
Piatok
21.6.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef, 2. výr. Sv. Alojza Gonzágu, reholníka (sp)
Sobota
22.6.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Simona Tuharská Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
23.6.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 12. nedeľa v cezročnom období C
9:30
Zvolenská Slatina
+ rodičia Babicoví a Kuricoví
  • Keďže je dnes tretia nedeľa v mesiaci je pravidelná zbierka na opravu kostolov. Za vaše dari úprimne Pán Boh zaplať.
  • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej. Tak ako býva zvykom po sv. omši bude Eucharistický sprievod. Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní (speve) hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Kedže v tento deň si mimoriadnym spôsobom uctíme Sviatosť oltárnu, nebude už večer po omši adorácia tak ako to býva každý tretí štvrtok v mesiaci.

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment