Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 10. cezročnom týždni rok C
10.6 – 16.6.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
10.6.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária, Štefan, Anna a Ondrej Votívna sv. omša o Duchu Svätom
Utorok
11.6.2019
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 75 rokov života Emílie Sv. Barnabáša, apoštola (sp)
Streda
12.6.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Martin a Mária a synovia Ján, Jozef a Marián Streda 10. týždňa cez rok
Štvrtok
13.6.2019
18:00
Vígľaš
+ Viera   Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a večného kňaza
Piatok
14.6.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Anton Piatok 10. týždňa cez rok
Sobota
15.6.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Ladislav Palian Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
16.6.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti Nedeľa Najsvätejšej Tvojice
10:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 10 rokov kňazstva
  • S vďačnosťou za 10 rokov kňazstva budem slúžiť na budúcu nedeľu 16. 6. 2019 o 10.00 vo Zvolenskej Slatine ďakovnú svätú omšu, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývam. Po sv. omši bude vo farskej záhrady agapé, kde vás všetkých rád uvidím.
  • V sobotu 17.8.2019 sa pripravuje prvý ročník festivalu „Vo farskej záhrade“. Okrem tých vonkajších príprav sa chcem pripraviť aj duchovne a vyprosiť si pre túto akciu Božie požehnanie. Preto sa budeme nepretržite modliť ruženec. Od 18.6.2019 až po začatie akcie. Vzadu na stolíku je zoznam, kde sa môžete napísať a v ten deň sa pomodliť jeden určený ruženec.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár