Farské oznamy 7. veľkonočný týždeň rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 7. veľkonočnom týždni rok C
3.6 – 9.6.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
3.6.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef a Zuzana a syn Jozef Jablonkoví Sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov (sp)
Utorok
4.6.2019
18:00
Vígľaš
+ rodičia Hodúľoví a Lievajoví Utorok po 7. veľkonočnej nedeli
Streda
5.6.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Pavel a Eva Remeselníkoví
+ Pavel a švagor Ján
Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka (sp)
Štvrtok
6.6.2019
18:00
Vígľaš
+ rodičia Babicoví a Šoucoví a za zdravie a BP pre rodinu Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli
 Piatok
7.6.2019
17:00
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých členov ruže č.4 vo Zvolenskej Slatine  Piatok po 7. veľkonočnej nedeli
Prvý piatok v mesiaci
18:15
Vígľaš
+ Jolana Lievajová, 1.výr.
Sobota
8.6.2019
8:00
Vígľaš
+ Branislav Černecký Sobota po 7. veľkonočnej nedeli
 Nedeľa
9.6.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti Nedeľa Zoslania Ducha Svätého
9:30
Zvolenská Slatina
+ Jozef, 20.výr.
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Budúca nedeľa je nedeľa Zoslania Ducha Svätého. Vo sv. omšiach budeme vzývať Ducha Svätého aby zoslal na nás a našu farnosť svoje dary. Sv. omše budú v zmenenom čase vo Zvolenskej Slatine o 9:30 a vo Vígľaši o 8:00.
  • Budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom letných kántrových dní je prosba za jednotu kresťanov a Za duchovné povolania. My budem sláviť kántrový deň v piatok.
  • Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Všetkým darcov Pán Boh zaplať.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár