Farské oznamy 6. veľkonočný týždeň rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 6. veľkonočnom týždni rok C
27.5 – 2.6.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
27.5.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Martin, Margita a syn Martin Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli
Utorok
28.5.2019
18:00
Vígľaš
+ manžel Mikuláš a rodičia Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
Streda
29.5.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Katarína, 20. výr.
+ manžel Ján a synovia Ján a Jozef
Streda po 6. veľkonočnej nedeli
 Štvrtok
30.5.2019
17:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti  Nanebovstúpenie Pána (sl)
Prikázaný sviatok
18:00
Vígľaš
+ starí rodičia Šoucoví a Babicoví a Kuricoví
+ rodinu Babicovú a Matuškovu
Za PB pre Oľgu, Jána a Annu
Piatok
31.5.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Sebiňoví Prosebné dni za úrodu
Sobota
1.6.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Anna Bahýľová Sv. Justína, mučeníka (sp)
 Nedeľa
2.6.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 7. Veľkonočná nedeľa
9:30
Zvolenská Slatina
+ Peter, 12. výr.
  • Začala rekonštrukcia fasády kostola vo Zvolenekej Slatine. Bude prebiehať v dvoch fázach. Teraz na jar bude odstránená stará omietka a dá sa nová a na jeseň bude kostola vymaľovaný. Preto vás chcem poprosiť o finančnú podporu opravy kostola. Každú tretiu nedeľu v nesiaci bude zbierka na opravu kostola. Všetkým darcom úprimne pán Boh zaplať.
  • V piatok bude prosebný deň, kedy budeme spoločne na sv. omši prosiť o Božie požehnanie za našu úrodu.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár