Farské oznamy 4. veľkonočný týždeň rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 5. veľkonočnom týždni rok C
13.5 – 19.5.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
13.5.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Margita a Pavel Juchoví
+ Emília
Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej (ľs)
Utorok
14.5.2019
17:00
Vígľaš
+ Katarína Drugdová Sv. Mateja, apoštola (sv)
Streda
15.5.2019
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 80 rokov života Zuzany Jablonkovej Streda po 4. veľkonočnej nedeli
Štvrtok
16.5.2019
18:00
Vígľaš
+ Viera Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (sp)
Piatok
17.5.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Lalíková a starí rodičia z oboch strán Piatok po 4. veľkonočnej nedeli
Sobota
18.5.2019
8:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre dcéru Lenku Sobota po 4. veľkonočnej nedeli
 Nedeľa
19.5.2019
8:00
Vígľaš
+ Elemír, Anna, Ján a Marta 5. Veľkonočná nedeľa
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a slávení prvého sv. príjímania. Úprimné Pán Boh zaplať.
  • Vo štvrtok o 19:00 bude v kostole vo Zvolenskej Slatine hodinová adorácia. Adorácia je určená pre tichú súkromnú poklonu, môže byť sprevádzaná piesňami chvál a bude trvať hodinu. Pozývame všetkých, ktorí chcú v tichu a chválach zažiť Božiu blízkosť.
  • Začala rekonštrukcia fasády kostola vo Zvolenskej Slatine. Bude prebiehať v dvoch fázach. Teraz na jar bude odstránená stará omietka a dá sa nová a na jeseň bude kostola vymaľovaný. Preto vás chcem poprosiť o finančnú podporu opravy kostola. Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu kostola. Za vaše dary úprimne Pán boh zaplať.
  • Dnešnú nedeľu je zbierka na náš kňazský seminár. Všetkým darcom úprimne pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment