Farské oznamy 2. veľkonočný týždeň rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 2. veľkonočnom týždni rok C
29.4 – 5.5.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
29.4.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Michal a Magdaléna Krahulcoví a brat Milan a Peter Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi (sv)
Utorok
30.4.2019
18:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre rodinu Babicovú a Tuharskú Utorok po 2. veľkonočnej nedeli
Streda
1.5.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ brat Ján
+ rodičia Ján a Margita Balážoví
Streda po 2. veľkonočnej nedeli
Štvrtok
2.5.2019
18:00
Vígľaš
+ Magdaléna Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp)
 Piatok
3.5.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Magdaléna a Pavel Kapcoví  Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sv)
Prvý piatok mesiaca
18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.5 vo Vígľaši
Sobota
4.5.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Marcela Negriniová Sobota po 2. veľkonočnej nedeli
 Nedeľa
5.5.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 3. Veľkonočná nedeľa
Prvé sv. prijímanie vo Zvolenskej Slatine
10:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 60 rokov života
+ rodičia Margita a Ján, Emíia a Juraj
  • Dnes je druhá Veľkonočná nedeľa a taktiež sa nazýva Nedeľa Božieho milosrdenstva. Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. Spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná pobožnosť
  • Na budúcu nedeľu bude prvé sv. prijímanie pre deti zo Zvolenskej Slatiny. Sv. omša bude o 10:00 a modlime sa drahí bratia a sestry za tieto deti, aby uvedomele a s radosťou prijali prvý kráť Ježiša v podobe Eucharistie do svojho srdca.
  • Zapisujem úmysly sv. omší. Celý apríl budem zapisovať iba prvé výročia úmrtia a životné jubileá. Od stredy 1. mája budem zapisovať všetky ostatné úmysly.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár