Farské oznamy na Kvetnú nedeľu C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší vo Veľkom týždni rok C
15.4 – 21.4.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
15.4.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Jolana a Ondrej Mudrák Pondelok Veľkého týždňa
Utorok
16.4.2019
18:00
Vígľaš
+ Viera Utorok Veľkého týždňa
Streda
17.4.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Božena Sokáčová Streda Veľkého týždňa
 Štvrtok
18.4.2019
17:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre Miroslava Zelený štvrtok Pánovej večere
18:30
Vígľaš
 
 Piatok
19.4.2019
14:00
Zvolenská Slatina
   Veľký piatok
Slávenie utrpenia a smrti Pána
16:00
Vígľaš
 
Sobota
20.4.2019
19:00
Zvolenská Slatina
+ Anton, 20 výr. a Rozália
+ Jozef a Ján Matúška
Biela sobota
 

Nedeľa
21.4.2019

8:00
Vígľaš
Poďakovanie za 80 rokov života Márie Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
 • Dnešnú nedeľu je zbierka na mládež. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.
 • Vo Veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc jeho mesiášskym vstupom do Jeruzalema.
  Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.
 • Vo štvrtok doobeda o 9:30 bude v Banskej Bystrici vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie omša svätenia olejov. Túto omšu bude koncelebrovať biskup zo svojimi kňazmi.
 • Vo štvrtok večer po obradoch o 20:30 bude farská krížová cesta, ktorá bude vonku. Z časti sa ju budeme modliť v obci a časť v prírode. Začneme pred kostolom a pôjdeme smetom na Gorovec. Všetci ste srdečne pozvaní.
 • Obrady Veľkonočného trojdnia začnú vo štvrtok sv. omšou vo Zvolenskej Slatine o 17:00 a Vígľaši o 18:30. Tento deň si zvlášť uctievame ustanovenie Eucharistie, sviatosť posvätného stavu a Pánovo prikázanie o bratskej láske. V piatok budú obrady pokračovať vo Zvolenskej Slatine o 14:00 a vo Vígľaši o 16:00 slávením utrpenia a smrti Pána Ježiša. Tento deň je dňom pokánia a prísneho pôstu zdržovania sa mäsitého pokrmu. Vigília Pánovho zmŕtvychvstania začne v sobotu po západe slnka teba o 19:00 vo Zvolenskej Slatine. Vigília vo Vígľaši nebude.
 • Vo Veľkonočnom trojdní je možnosť získať úplné odpustky. Musia byť splnené zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti aj v ľahkom hriechu):
  • pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
  • za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
  • za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.
 • Na Veľkonočnú nedeľu pri všetkých sv. omšiach bude požehnanie pokrmov.
 • Chcem poprosiť všetkých, ktorí máte kroje, aby ste prišli na Veľkonočnú nedeľu na sv. omšu v kroji. Aby sme aj takto ešte krajšie oslávili zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár