Avízo Katolíckych novín č.14

Duchovná obnova
Venuje sa problematike manželskej nevery.

Rozhovor
Rubrika prináša rozhovor s Miroslavom Sanigom pri príležitosti Svetového dňa vtáctva.

Téma
Približuje históriu vzniku Kúpeľov Nimnica.

Z domova/ Téma týždňa
Katolícke noviny prinášajú informácie z 88. valného zhromaždenia Spolku svätého Vojtecha, ktoré sa uskutočnilo 30. marca 2019 v Trnave. Približujú aj historické súvislosti vzniku SSV a jeho súčasné rôznorodé aktivity.

Mladým
Katolícke noviny prinášajú rozhovor s Matúšom Šurinom, ktorý sa zameriava na osvetu v oblasti včelárenia a na jednom z prešovských gymnázií vedie včelársky krúžok.

Kultúra
Predstavuje Viliama Hafnera, vďaka ktorému jar v Cíferi znie hudbou.

Vložiť komentár