Farské oznamy 5. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 5. pôstnom týždni rok C
8.4 – 14.4.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
8.4.2019
18:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre Janku k životnému jubileu 35 rokov Pondelok po 5. pôstnej nedeli
Utorok
9.4.2019
18:00
Vígľaš
+ Juraj, Jozef, Anna a Elena Utorok po 5. pôstnej nedeli
Streda
10.4.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária a Ondrej a ďalší členovia rodiny Streda po 5. pôstnej nedeli
Štvrtok
11.4.2019
18:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre rodinu Štvrtok po 5. pôstnej nedeli
Piatok
12.4.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Zuzana a Peter Ľalíkoví a dcéza Mária Piatok po 5. pôstnej nedeli
Sobota
13.4.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Margita Micháliková Sobota po 5. pôstnej nedeli
 Nedeľa
14.4.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti Kvetná nedeľa
Nedeľa utrpenia Pána
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 30 rokov života Milana
  • Dnešnú nedeľu 7.4.2019 bude v našej farnosti hromadná sv. spoveď. Spovedať budú v našich kostoloch všetci kňazi dekanátu. Spoveď začne o 15:00 a končiť bude o 16:00. Pripravte sa na dobrú sv. spoveď, či už na budúcu nedeľu alebo každý podľa potreby.
  • V pondelok 8.4.2019 budem spovedať chorých v ich príbytkoch, ktorí si chcú vykonať Veľkonočnú spoveď. Svojich chorých a nevládnych môžete zapísať na papier vzadu na stolíku. Uveďte prosím aj telefonický kontakt. Spovedať budem v utorok doobeda.
  • Šiesta katechéza prvoprijímajúcich detí bude pre deti zo Zvolenskej Slatiny v stredu 10.4.2019 o 18:45 na fare a pre deti z Vígľaša vo štvrtok 11.4.2019 o 18:45 v kostole vo Vígľaši. Katechéza bude trvať 45 min. Celkový harmonogram prípravy ako aj dátum prvého sv. prijímania nájdete na nástenke a na faraslatina.sk.
  • Zapisujem úmysly sv. omší. Celý apríl budem zapisovať iba prvé výročia úmrtia a životné jubileá. Od mája budem zapisovať všetky ostatné úmysly.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na mládež našej diecézy. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár