Avízo Katolíckych novín č.13

Témy
Katolícke noviny približujú dejiny pedagogiky. Zameriavajú sa na to, ako vyzerala škola na slovenskom vidieku pred sto rokmi. Tiež prinášajú stručný prierez dejín historickej Trnavskej univerzity.

Reportáž týždňa
Rubrika pozýva na návštevu Katolíckej spojenej školy svätého Mikuláša v Prešove.

Rozhovor
Prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman rozpráva o súčasnej situácii slovenských pedagógov.

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa venujú aj radosti v pôste. Pôstne obdobie a radosť – ide to dohromady?

Téma
Vysvetľuje význam titulu „učiteľ Cirkvi“.

Vložiť komentár