Avízo Katolíckych novín č.11

Reportáž týždňa
Katolícke noviny prinášajú reportáž z barokovej banskoštiavnickej kalvárie.

Duchovná obnova
Vysvetľuje, prečo pôst zošľachťuje dušu i telo.

Téma
Rubrika prinášajú rozhovor s dominikánom Patrikom Petrom Vnučkom o askéze.

Téma
Zameriava sa na historické súvislosti vzniku Slovenského štátu.

Listáreň
Odpovedá na otázku, ako sa v Katolíckej cirkvi chápe prísaha.

Vložiť komentár