Farské oznamy 6. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 6. cezročnom týždni rok C
18.2 – 24.2.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
18.2.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Zdechovanoví a súrodenci
+ rodičia Marcinekoví, brat Matúš, Margira a Martin
Pondelok 6. týždňa cez rok
Utorok
19.2.2019
17:00
Vígľaš
+ z rodiny Vývohovej a Valovčanovej Utorok 6. týždňa cez rok
Streda
20.2.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ján a Anna a rodičia z oboch strán Streda 6. týždňa cez rok
Štvrtok
21.2.2019
17:00
Vígľaš
+ Ján Šouc Štvrtok 6. týždňa cez rok
Piatok
22.2.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Cerovskí Katedra sv. Petra, apoštola (sv)
Sobota
23.2.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Martin Konôpka Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka (sp)
 Nedeľa
24.2.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 7. nedeľa v cezročnom období C
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 20 rokov života Lukáša
  • Ten, kto od štvrtku 21.2. poludnia do polnoci piatku 22.2. nábožne navštívi katedrálny chrám a pomodlí sa modlitbu Otčenás a Verím v Boha a pravdaže splní aj zvyčajné podmienky, môže získať úplné odpustky.
  • Vo štvrtok o 18:00 bude v kostole vo Zvolenskej Slatine hodinová adorácia. Adorácia je určená pre tichú súkromnú poklonu, môže byť sprevádzaná piesňami chvál a bude trvať hodinu. Pozývame všetkých, ktorí chcú v tichu a chválach zažiť Božiu blízkosť.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár