Avízo Katolíckych novín č.6

Súťaž
Katolícke noviny uverejňujú informácie o päťdesiatich výhercoch veľkej predplatiteľskej súťaže.

Téma týždňa
Približuje život, dielo a odkaz svätého Cyrila, od ktorého smrti uplynie tisícstopäťdesiat rokov.

Duchovná obnova
Katolícke noviny uverejňujú záverečnú, štvrtú časť seriálu Poznávame biblické súvislosti, tentoraz pod titulkom: Evanjelium nie je umelo vytvorené posolstvo.

Reportáž
Rubrika ponúka reportáž z popradskej nemocnice. Spišský biskup Štefan Sečka tam v roku 2018 posvätil Kaplnku Božieho milosrdenstva.

Téma
Pripomína si udalosti, ktoré pred sto rokmi predchádzali vymenovaniu prvých slovenských biskupov.

Kultúra
Prináša rozhovor so spisovateľkou Danou Podrackou, ktorá tvrdí, že v krvi nám koluje Biblia.

Leave a Comment