Avízo Katolíckych novín č.4

Duchovná obnova
Katolícke noviny vysvetľujú, že hodnovernosť biblických textov preveril čas.

Téma týždňa
Zameriava sa na hospodárenie s peniazmi. V Biblii je 2 350 veršov týkajúcich sa peňazí, vlastníctva a majetku.

Téma
Približuje históriu úcty k svätej Filoméne.

Rozhovor
Katolícke noviny sa rozprávajú so slovenským kňazom Jozefom Kadlicom, ktorý pôsobí v českom centre života mládeže Križovatka.

Misie
Študent Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Štefan Moravčík sa delí o svoju dobrovoľnícku misijnú skúsenosť na Ukrajine.

Leave a Comment