Farské oznamy 3. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 3. cezročnom týždni rok C
28.1 – 3.2.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
28.1.2019
17:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 90 rokov života Márie Tuharskej Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi (sp)
Utorok
29.1.2019
17:00
Vígľaš
+ Ondrej Ozan a syn Jozef a dcéra Anna Utorok 3. týždňa cez rok
Streda
30.1.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Štefan, Katarína a ich rodičia Streda 3. týždňa cez rok
Štvrtok
31.1.2019
17:00
Vígľaš
+ Ľubomír a Kristína Sv. Jána Bosca, kňaza (sp)
 Piatok
1.2.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ brat Ondrej a Anna Prvý piatok v mesiaci
O Najsvätejšom srdci Ježišovom
18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.2 vo Vígľaši
Sobota
2.2.2019
8:00
Zvolenská Slatina
  Obetovanie Pána (sv)
Hromnice
 Nedeľa
3.2.2019
8:00
Vígľaš
+ Emil Šišan
+ Emília Závodná
4. nedeľa v cezročnom období C
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná pobožnosť začne po sv. omši vo Vígľaši cca o 9:00 a vo Zvolenskej Slatine začne o 10:30. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Druhá katechéza prvoprijímajúcich detí bude pre deti zo Zvolenskej Slatiny v stredu 30.1.2019 o 17:45 na fare a pre deti z Vígľaša vo štvrtok 31.1.2019 o 17:45 v kostole vo Vígľaši. Katechéza bude trvať 45 min. Celkový harmonogram prípravy ako aj dátum prvého sv. prijímania nájdete na nástenke a na faraslatina.sk.

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment