Farské oznamy 1. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 1. cezročnom týždni rok C
14.1 – 20.1.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
14.1.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Cibuľa Pondelok 1. týždňa cez rok
Utorok
15.1.2019
17:00
Vígľaš
+ Jozef Berky, 1.výr. Utorok 1. týždňa cez rok
Streda
16.1.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Žiaková a rodičia z oboch strán Streda 1. týždňa cez rok
Štvrtok
17.1.2019
17:00
Vígľaš
 + Miroslav, 2.výr. Sv. Antona, opáta (sp)
Piatok
18.1.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Anna Lišková Piatok 1. týždňa cez rok
Sobota
19.1.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Ondrej a Irena
+ Jozef a Irena
Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
20.1.2019
8:00
Vígľaš
Poďakovanie za 20 rokov života Dominika 2. nedeľa v cezročnom období C
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Prvá katechéza prvoprijímajúcich detí bude pre deti zo Zvolenskej Slatiny v stredu 16.1.2019 o 17:45 na fare a pre deti z Vígľaša vo štvrtok 17.1.2019 o 17:45 v kostole vo Vígľaši. Katechéza bude trvať 45 min. Celkový harmonogram prípravy ako aj dátum prvého sv. prijímania nájdete na nástenke a na faraslatina.sk.
  • Vo štvrtok o 18:00 bude v kostole vo Zvolenskej Slatine hodinová adorácia. Adorácia je určená pre tichú súkromnú poklonu, môže byť sprevádzaná piesňami chvál a bude trvať hodinu. Pozývame všetkých, ktorí chcú v tichu a chválach zažiť Božiu blízkosť.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár