Farské oznamy na druhú nedeľu po Narodení Pána

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 2. vianočnom týždni rok C
7.1 – 13.1.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
7.1.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Ondrej a Anna a starí rodičia z oboch strán Pondelok po Zjavení Pána
Utorok
8.1.2019
17:00
Vígľaš
+ Katarína, Juraj a synovia Ján a Pavel a starí rodičia z oboch strán Utorok po Zjavení Pána
Streda
9.1.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Božena Berkyová Streda po Zjavení Pána
Štvrtok
10.1.2019
17:00
Vígľaš
 + Zuzana Strelcová, 1.výr. Štvrtok po Zjavení Pána
Piatok
11.1.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Marcinekoví a brat Matúš, Margita a Martin
+ rodičia Zdechovanoví a súrodenci
Piatok po Zjavení Pána
Sobota
12.1.2019
8:00
Vígľaš
+ Miroslav a Jana Valovčanoví a otec Ondrej   Sobota po Zjavení Pána
 Nedeľa
13.1.2019
8:00
Vígľaš
+ Viera 3.Nedeľa po Narodení Pána

Krst Krista Pána

9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Obdobie po Zjavení Pána je tradične obdobím požehnávania príbytkov. Tento rok sa už nebude hromadne zapisovať na papier, lebo to vytvára zmetky a nedorozumenia. Kto bude mať záujem o požehnanie príbytku, nech sa osobne dohodne so mnou na presnom dni a čase. Požehnávať budem od pondelka do soboty.
  • V nedeľu 13.1.2019 bude prvé organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti. Účať je nutná. Stretnutie bude po sv. omši tak ako vo Vígľaši tak aj vo Zvolenekej Slatine. Rozpis a harmonogram prípravi detí na prvé sv. prijímanie je na nástenke kostola a na farskej stránke faraslatina.sk.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár