Farské oznamy na 4. adventný týždeň rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 4. adventnom týždni rok C
24.12 – 30.12.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
24.12.2018
8:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta   Pondelok po 4. adventnej nedeli
22:00
Zvolenská Slatina
+ Elena Kučerová
00:00
Vígľaš
+ Ondrej, Marta, Kudelkových a vnuk Vladimír
 Utorok
25.12.2018
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  Narodenie Pána (sl)
9:30
Zvolenská Slatina
+ Ladislav Holec a Veronika Ďuríková
+ Jana Maliniaková
 Streda
26.12.2018
8:00
Vígľaš
+ starí rodičia Pacigoví a Svoreňoví    Sv. Štefana, prvého mučeníka (sv)
9:30
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre všetkých dobrodincov farnosti
Štvrtok
27.12.2018
17:00
Vígľaš
 + rodičia Ján a Katarína Sv. Jána, apoštola a evanjelistu (sv)
Piatok
28.12.2018
16:00
Zvolenská Slatina
+ Miloš, 20. výr.
+ Iveta
Sv. Neviniatok, mučeníkov (sv)
Sobota
29.12.2018
8:00
Vígľaš
+ Alojz, 1. výr. Piaty deň oktávy Narodenia Pána
 Nedeľa
30.12.2018
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 1.Nedeľa po Narodení Pána

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

9:30
Zvolenská Slatina
+ Jozef a Margita Šmidriakoví
  • V pondelok ráno po sv. omši o 8:00 budú skauti rozdávať Betlehemské svetlo pred kostolom vo Zvolenskej Slatine. Kto chce, môže si ho prísť odpáliť. Prinesiem ho okolo 8:45 aj do Vígľaša, kde si ho v pastoračnom centre môžete odpáliť.
  • Tento rok koledníci Dobrej noviny vo Zvolenskej Slatine nebudú chodiť po domácnostiach ale dobrú novinu môžete finančne podporiť do pokladničky v kostole na stolíku. Koledníci vo Vígľaši budú chodiť koledovať v stredu 26.12. a zapísať sa môžete do zoznamu vzadu na stolíku.
  • Chcem poprosiť tých, ktorí majú kroje, aby prišli v utorok na Prvý sviatok vianočný do kostola v kroji. Aby sme aj takto oslávili Narodenie Pána.
  • Na budúcu nedeľu je sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. V tento sviatok je zvykom požehnávať rodiny a obnovenie si manželského súhlasu manželov. Preto milí bratia a sestry príďte tento deň na sv. omšu si od Boha vyprosiť a prijať požehnanie pre seba a svoje rodiny.
  • 22 septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Pri východe z kostola zdarma ponúkame vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho iného.S vďakou a prianím vianočného pokoja, Mons. Jozef Haľko & duchovná sekcia NPZŽ.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár