Vianočné spovedanie v dekanáte Detva 2019

15.12.2019

nedeľa

13,45– 14.30       

Farnosť Očová

Filiálka Dúbravy

15.00  –   16.00 

Farnosť Zvolenská Slatina

Filiálka Vígľaš                                                                   

19.12.2019
štvrtok

16.00 – 17.00

Farnosť Vígľašská Huta – Kalinka

Filiálka Klokoč

20.12.2019
piatok

17.30 – 18.30

Farnosť Stožok

21.12.2019
sobota

10.00 – 11.30

Farnosť Hriňová

13.00 – 14.00

13.00 – 14.00

Farnosť Detvianská Huta

Filiálka Látky

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

Farnosť Kriváň                  

Filiálka Korytárky

22.12.2019
nedeľa

14.00

Farnosť Detva 

Vložiť komentár