Avízo Katolíckych novín č. 48

Reportáž týždňa
Rubrika mapuje Dni Dôvery (23. až 25. novembra) v Pezinku, na ktorých boli prítomní aj bratia z Taizé.

Duchovná obnova
Prináša prvú časť adventnej duchovnej obnovy z pera Pavla Hudáka, rektora Pastoračného centra blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktorá má názov: Láska prichádza ako pokoj.

Listáreň
Odpovedá na otázku, aký je rozdiel medzi zánikom manželstva a vyhlásením manželstva za neplatné; a či a kedy možno opäť uzavrieť sviatostné manželstvo.

Rozhovor
Rubrika prináša rozhovor s mladou slovenskou výtvarníčkou Zuzanou Hlavatou.

Téma
Prináša príbeh Ľudmily Gričovej, ktorá už štyri dekády svojho života hľadá silu a bojuje so zdravotným znevýhodnením, so svalovou dystrofiou.

Mladým
Približuje zlatú ceremóniu DofE, ktorá sa konala v historickej budove NR SR v Bratislave a počas ktorej slovenskí študenti získali prestížne zlaté ocenenia.

Leave a Comment