Farské oznamy 34. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 34. cezročnom týždni rok B
26.11. – 2.12.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
26.11.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Janka Maliniaková, 1. výr. Pondelo 34. týždňa cez rok
Utorok
27.11.2018
17:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre dobrodincov Utorok 34. týždňa cez rok
Streda
28.11.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Jozef a jeho rodičia Pavel a Mária  Streda 34. týždňa cez rok
Štvrtok
29.11.2018
17:00
Vígľaš
+ Anton, 1. výr.
+ rodičia
Štvrtok 34. týždňa cez rok
Piatok
30.11.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Ľalík Sv. Ondreja, apoštola (sv)
Sobota
1.12.2018
8:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 15 rokov manželstva Ivana a Aleny Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
2.12.2018
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 1. Adventná nedeľa
cez rok C
9:30
Zvolenská Slatina
+ Ján Konôpka a manžel a rodičia
  • Dnešná nedeľa je Nedeľa Krista Kráľa. V tento deň sa budeme po sv. omšiach pred vyloženou oltárnou sviatosťou modliť modlitbu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Končí sa liturgický rok „B“ a začíname prežívať prípravu na Vianoce. Cez advent nás čaká viac možnosti ako sa môžeme pripravovať.
  • Na budúcu 1. adventnú nedeľu si prineste svoje adventné vence, ktoré vám pri sv. omši požehnám.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment