Avízo Katolíckych novín č. 47

Rozhovor týždňa
Katolícke noviny sa rozprávajú s popredným slovenským výtvarníkom Miroslavom Cipárom, ktorého vyše šesťdesiat ilustrácií zdobí najnovšie vydanie Goetheho veľdiela Faust. Kniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Dielo slávnostne predstavili verejnosti v utorok 13. novembra v Mirbachovom paláci v Bratislave.

Téma
Pripomína štvrťstoročie od znovupostavenia a znovuposvätenia morového stĺpa v historickom jadre Trnavy.

Duchovná obnova
Katolícke noviny pri príležitosti Nedele Krista Kráľa približujú Krista ako Kráľa pravdy.

Jubileum KN
Rubrika predstavuje historický kontext, v ktorom sa zrodili Katolícke noviny.

Misie
Zameriavajú sa na históriu a súčasnosť egyptských Koptov, ktorí vzdorujú násiliu pokojom.

Leave a Comment