Farské oznamy 33. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 33. cezročnom týždni rok B
19.11. – 25.11.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
19.11.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Anna Pondelo 33. týždňa cez rok
Utorok
20.11.2018
17:00
Vígľaš
  Utorok 33. týždňa cez rok
Streda
21.11.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Mišíková a Zuzana Hanulíková  Obetovanie Panny Márie (sp)
Štvrtok
22.11.2018
17:00
Vígľaš
+ Emília a Ondrej Cecílie, panny a mučenice (sp)
Piatok
23.11.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Vojtech a Magdaléna a starí rodičia z oboch strán Piatok 33. týždňa cez rok
Sobota
24.11.2018
8:00
Zvolenská Slatina
+ manžel, brat Peter a rodičia z oboch strán Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spol. muč. (sp)
 Nedeľa
25.11.2018
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 34. nedeľa cez rok B
Nedeľa Krista Kráľa
9:30
Zvolenská Slatina
+ Anton Poduška
+ Matúš
  • Zapisujem všetky úmysly sv. omší na nasledujúci polrok, teda do konca júna. Zapísať si ich môžete po omši v sakrestii alebo na fare.
  • Dnes je zbierka na kňazský seminár v Badíne. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment