Farské oznamy 31. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 31. cezročnom týždni rok B
5.11. – 11.11.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
5.11.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Mária a Jozef Mudrák Pondelok 31. týždňa cez rok
Utorok
6.11.2018
17:00
Vígľaš
+ za starých rodičov z oboch strán Utorok 31. týždňa cez rok
Streda
7.11.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ manžel a syn Peter  Streda 31. týždňa cez rok
Štvrtok
8.11.2018
17:00
Vígľaš
+ Ján, Anna, Alena, Ján a Jolana Štvrtok 31. týždňa cez rok
Piatok
9.11.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Anna a Ondrej Výročie posviacky Lateránskej Baziliky (sv)
Sobota
10.11.2018
8:00
Zvolenská Slatina
+ Marián
Za zdravie a BP pre rodinu
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (sp)
 Nedeľa
11.11.2018
8:00
Vígľaš
+ Manžel Jozef a syn Ján 32. nedeľa cez rok B
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Milí farníci farnosti Zvolenská Slatina. Chcem vám veľmi pekne poďakovať za všetky vaše dary, ktoré ste nám darovali či už vo forme potravinovej alebo peňažnej. Je to pre nás veľká pomoc. Nech vám to náš Pán oplatí v čo najvyššej miere. Zostávate v našich modlitbách. Pozdravuje o. Juraj a mladí z diecézneho centra mládeže na Španej doline.
  • V utorok 6.11.2018 po sv. omši bude v kostole Narodenia panny Márie vo Vígľaši formačná prednáška na tému: „Ako čítať a viac rozumieť Božiemu slovu. Úvod do čítania evanjelia“. Prednášku bude mať ThDr. Pavol Grach PhD. SDB.
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúci polrok, teda od januára do konca júna. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia úmrtia a životné jubileá. Od polovice novembra budem zapisovať všetky ostatné úmysly.

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment